Abe van Ancum Fotografie

AVG wet

Inleiding:

Om producten en diensten te kunnen leveren, verwerkt Studio van de Jongens persoonsgegevens, dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en inachtneming van de europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ). De AVG schrijft voor dat Studio van de Jongens inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Studio van de Jongens zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren om te controleren of dit beleid nog wel actueel is!

klik op onderstaande link in dit blog voor de complete AVG

Complete AVG Studio van de Jongens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: